Zorg en welzijn  

Leerjaar 1
In het eerste leerjaar is er vooral veel aandacht voor zelfredzaamheid van wonen. Over enkele jaren ga je waarschijnlijk op jezelf wonen en dan is het prettig als je weet hoe je eigen huis kan schoonmaken. Tijdens deze lessen leer je bijvoorbeeld hoe je de ramen moet lappen en stofzuigen. Daarnaast besteden we ook aandacht voor je persoonlijke verzorging, want dit is ook belangrijk voor als je gaat stagelopen in de toekomst.

Gericht op zelfredzaamheid op het gebied van wonen, zoals ramen lappen en stofzuigen, verder aandacht voor persoonlijke verzorging.

Excursies: zorgcentrum De Raatstede en een supermarkt (herkennen en weten wat de werking is van verschillende schoonmaakmiddelen).

Leerjaar 2
Dit schooljaar is gericht op het gebied van wonen met uitbreiding van de werkzaamheden zoals wasverzorging, sanitair reinigen en verder aandacht voor persoonlijke verzorging. Kleine voorbereiding op het schoonmaakexamen voor de derdejaars zoals stofwissen en moppen.

Excursies: kinderdagverblijf en zorgcentrum.

Leerjaar 3
Leren van basisvaardigheden van het schoonmaken voor de groothuishouding, zoals stofwissen, moppen, sanitair reinigen en interieur reinigen. Uiteindelijk kan je op gaan voor het KPC certificaat Werken in de groothuishouding.

Excursies: Hotel, gastspreker vanuit de schoonmaakbranche

Te behalen certificaat:
SVA1: Werken in de groothuishouding.

Voorwaarden voor het behalen van het certificaat:

  • Je toont een actieve houding in de les en doet het goed op je stage.
  • Je loopt stage in een passende stagerichting/werkrichting, zodat je daar ook examen opdrachten kan oefenen.

Leerjaar 4/5
In deze leerjaren wordt gewerkt met de KPC methode Werken in de zorg en de methode van Calibris Woonhulp. Je moet verschillende praktische vaardigheden zelfstandig kunnen uitvoeren, zoals het opmaken van een verstelbaar bed, rolstoel reinigen en assisteren bij recreatie. Ook wordt het gewerkt uit een theorieboek, met hieraan gekoppeld stageopdrachten.

Op jouw stage breng je de theorie en wat je geleerd hebt in de lessen op school in praktijk.

Excursies: Forum II, in dit zorgcentrum worden bewoners ondersteund door onze leerlingen bij: recreatieve activiteiten, het wandelen met bewoners en verzorgen van de koffie en thee. De leerlingen gaan hier regelmatig naar toe.

Te behalen certificaat:
SVA 2: Werken in de zorg en Calibris Woonhulp

Voorwaarden voor het behalen van het certificaat:

  • Je toont een actieve houding in de les en doet het goed op je stage.
  • Je loopt stage in een passende stagerichting/werkrichting, zodat je daar examen opdrachten kan oefenen en aan het eind van het schooljaar ook examen kan doen.
Top