Groen

Leerjaar 1 
In dit jaar ontdek jij wat werken in het Groen is en of jij het leuk vindt. Je leert om je eigen tuin of balkon te onderhouden zodat je dat later, als je op jezelf woont, dit ook kunt.
O.a. leer je wieden, schoffelen, gras maaien en werken in de moestuin of in de kas. Ook gaan we een keertje bloemschikken.

Excursies: bezoek aan Intratuin en in het voorjaar Lammetjes kijken.

Leerjaar 2
In deze module herhaal je wat je hebt geleerd in het eerste leerjaar en breid je je vaardigheden uit. De theorie gaat over het werken in het Groen. Iedere les krijg je daar uitleg en opdrachten over. Daarna ga je met het geleerde aan de slag in onze eigen schoolomgeving.
Werkzaamheden zijn o.a. heggen scheren, gras maaien, pootlijn zetten en opwinden, stekken en zaaien en planten water geven in de kas, onderhoud gereedschap etc.

Excursies: Aalsmeerse plantenhandel in Heiloo en Ranzijn in Alkmaar

Leerjaar 3
De vaardigheden van de vorige schooljaren op het gebied van Groen worden nog verder geoefend. Je leert steeds zelfstandiger en slimmer te werken. De theorie is gekoppeld aan de vaardigheden die daarna volgens tijdens deze lessen.

Vaardigheden die je erbij leert zijn onder andere: struikgewas afzetten en boom planten. Al het geleerde voer je meestal uit in onze eigen schoolomgeving, maar soms gaan we ook op klus. Ook het werken in de kas blijft een taak.

Naast het werken in het Groen kun je tijdens deze fase ook kiezen voor het vak bloemschikken.

Bloemschikken:
Hier leer je vaardigheden om te kunnen werken in een bloemenwinkel. Dit zijn o.a. bloemen op water zetten, bloemen aansnijden, ombossen, het maken van een korenschoof gebonden boeket, onderhouden van planten (water geven, om-potten, blad en bloem verwijderen). Een biedermeier bloemstuk maken, bloemen op draad zetten en het inpakken van het bloemenwerk.
Excursies: bezoek aan een groothandel, bezoek aan een bloemenwinkel.
Te behalen certificaten:
SVA1: Werken met bloemen
SVA2: Werken met bloemen

Leerjaar 4/5
Je werkt in het hele jaar toe naar het branche-examen.
Je oefent met alle vaardigheden die behoren bij het behalen van het certificaat voor KPC Groen. Dit is zowel theoretische kennis: het waarom en hoe kunnen uitleggen. En het dóen: met de juiste lichaamshouding en slim kunnen werken.
Dit betekent dat je een stuk schoolomgeving krijgt toegewezen waarin je alle klussen die daar te doen zijn, moet kunnen herkennen, het juiste gereedschap moet kunnen pakken, uitvoeren en weer opruimen. Ook krijg je een stuk plantenkennis erbij.

Excursie: bezoek aan een kas, bezoek aan een hovenier.

Te behalen certificaten:
SVA1: Werken in het Groen
SVA2: Werken in het Groen

Voorwaarden voor het behalen van een certificaat:
·       Je loopt stage in een groenrichting,
·       Je maakt wekelijks de stage opdrachten uit je KPC boek,
·       Je leert de begrippen en scoort voldoende voor je toetsen,
·       Je toont een actieve houding in de les en doet het goed op je stage,
·       Je laat je stage agenda wekelijks zien.

Top